nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Kryteria certyfikacji

PRZEBIEG SZKOLENIA NA TERAPEUTĘ SIMONTONOWSKIEGO

 

Jeśli jesteś na szkoleniu po raz pierwszy:

Jesteś zobowiązany do przepracowania wszystkich ćwiczeń zawartych w programie
w odniesieniu do samego siebie, w grupie innych szkolących się.

Uwaga: zaliczenie pierwszej sesji nie uprawnia cię do organizowania simontonowskich grup terapeutycznych. Możesz wykorzystywać elementy programu w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami.

 

Jeśli jesteś na szkoleniu po raz drugi:

Zdajesz egzamin wejściowy na początku sesji. Jego wynik  i spełnienie innych kryteriów wpływa na to, w jakiej roli wystąpisz: obserwatora w grupie terapeutycznej, moderatora w grupie szkolących się, uczestnika grupy szkolących się. Ze względu na fluktuację liczby osób w grupie terapeutycznej nie gwarantujemy wszystkim spełniającym kryteria dostępu do roli obserwatora w grupie terapeutycznej. Główny akcent kładzie się na szkolenie i superwizję pomiędzy sesjami.

Przed drugą sesją jesteś zobowiązany do odbycia szkolenia I stopnia RTZ. Przedłożenie zaświadczenia o odbyciu kursu jest warunkiem dopuszczenia do każdego rodzaju pracy z pacjentem.

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do pracy (i/lub do prowadzenia indywidualnych lub grupowych interwencji terapeutycznych pod superwizją) jest wcześniejsze przedstawienie arkusza własnej pracy z przekonaniami lub odbycie pracy z własnymi przekonaniami
w czasie sesji szkoleniowej.

Pozytywne zaliczenie drugiej sesji (tj. spełnienie wszystkich kryteriów potwierdzone przez superwizora lub trenera) uprawnia cię do prowadzenia między sesjami simontonowskich grup terapeutycznych, pod warunkiem superwizowania pracy. Na tym etapie wolno ci w odniesieniu do swoich kwalifikacji używać sformułowania „w trakcie certyfikacji na terapeutę simontonowskiego” (nie: terapeuta simontonowski, terapeuta Terapii Simontonowskiej).

 

Podczas sesji, w trakcie której zamierzasz podejść do egzaminu:

Zdajesz egzamin wejściowy na początku sesji; jego wynik i spełnienie innych kryteriów wpływa na to, w jakiej roli wystąpisz.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

 1. Ukończenie z powodzeniem co najmniej trzech sesji terapeutyczno-szkoleniowych Terapii Simontonowskiej.
 2. Odbycie własnej pracy z przekonaniami.
 3. Przedstawienie arkusza obserwacji pracy z przekonaniami przed przystąpieniem do jej prowadzenia.
 4. Odbycie pracy z przekonaniami z pacjentem (pod superwizją).
 5. Przedstawienie (do 2 sesji szkoleniowej włącznie) zaświadczenia ukończenia kursu
  I stopnia RTZ.
 6. Napisanie trzech krótkich (ok. 2 stronic maszynopisu) osobistych prac (esejów) na następujące tematy: śmierć i umieranie, mądrość wewnętrzna, przywiązanie do wyniku.
 7. Pozytywnie ocenione przez superwizora prowadzenie zajęć w grupie terapeutycznej.
 8. Przedstawienie co najmniej 3 zapisów pracy z pacjentami spoza sesji szkoleniowych
  (z codziennej praktyki).
 9. Odbycie co najmniej 10 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji poza sesjami terapeutyczno-szkoleniowymi.
 10. Rekomendacja dwóch superwizorów lub trenerów.
 11. Przedłożenie dokumentacji wykształcenia.

 

Każdy szkolący się jest odpowiedzialny za swoje szkolenie, zapewnienie sobie odpowiedniej superwizji i treningu potrzebnego do opanowania warsztatu terapeutycznego, również pomiędzy sesjami. Trening i nauka jedynie w czasie sesji terapeutyczno-szkoleniowych najczęściej są niewystarczające, by opanować techniki pracy
w stopniu umożliwiającym uzyskanie certyfikatu terapeuty Terapii Simontonowskiej.

 

UWAGI DODATKOWE

Prawo do ubiegania się o certyfikat mają osoby z wykształceniem: psycholog, lekarz, pielęgniarka, pedagog, pracownik socjalny lub z innym wykształceniem przygotowującym do pracy z ludźmi. W razie wątpliwości prosimy o kontakt przed przystąpieniem do szkolenia, prośby będą rozpatrywane indywidualnie.

Prawo do uczestnictwa w procesie certyfikacji mają również studenci ostatnich dwóch lat wyżej wymienionych kierunków. W razie pozytywnego ukończenia szkolenia i zdania egzaminu na terapeutę, certyfikat zostanie wydany po przedłożeniu dyplomu ukończenia studiów.

Certyfikat terapeuty jest wydawany na okres pięciu lat. Po tym czasie terapeuta zobowiązany jest do recertyfikacji; warunki wymieniono poniżej.

 

RECERTYFIKACJA

 1. Recertyfikacja dyplomu terapeuty odbywa się po pięciu latach, w czasie sesji terapeutyczno-szkoleniowej lub sesji prowadzonej przez uprawnionego superwizora lub trenera.
 2. Terapeuta zobowiązany jest do złożenia krótkiego sprawozdania z wykorzystywania Terapii Simontonowskiej w pracy zawodowej. Formularz sprawozdania dostępny jest tutaj.
 3. Warunkiem recertyfikacji jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach danej sesji
  i gotowość prowadzenia każdego jej modułu.
 4. Recertyfikacja jest koniecznym warunkiem utrzymania statusu certyfikowanego terapeuty oraz akredytacji Simontonowskiego Instytutu Zdrowia. Lista akredytowanych terapeutów umieszczona jest na stronie internetowej oraz udostępniana chętnym pacjentom i stowarzyszeniom.

Osoby szkolące się zobowiązane są do:

 1. Przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 2. Punktualności.
 3. Aktywnego przepracowania wszystkich zadań, wynikających z programu zajęć.
 4. Obecności na wszystkich zajęciach wyszczególnionych w programie – za wyjątkiem nieobecności spowodowanej superwizowaną pracą z osobą w bólu emocjonalnym podczas sesji.
 5. Nieużywania środków zmieniających świadomość w czasie trwania zajęć.
 6. Zachowania zasad kultury osobistej, wzajemnego wspierania się podczas szkolenia, szacunku i uprzejmości – zwłaszcza wobec osób z grupy terapeutycznej. 

 

Aktualizacja: 1 marca 2018