nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Założenia teoretyczne

Założenia teoretyczne terapii simontonowskiej

Współczesna terapia simontonowska jest nowoczesną psychoonkologią interwencyjną i definiowana jest jako całościowy i wszechstronny program interwencji psychoterapeutycznej dla chorych na nowotwory złośliwe i odnoszący się do wszystkich podstawowych sfer ludzkiego życia:

 1. Sfera behawioralna
  1. Relaks
  2. Praca z wyobraźnią
  3. Kształtowanie zdrowych nawyków
  4. Stosowanie się do leczenia
  5. Aktywne uczestnictwo w terapii
  6. Rekreacja i zabawa
  7. Zachowania prozdrowotne (asertywność, dieta, ruch, itd)
 2. Sfera poznawcza (RTZ)
  1. Kształtowanie zdrowych myśli, przekonań i postaw – ich pozytywny wpływ na emocje i zdrowienie
  2. Stawianie celów
  3. Rozwiązywanie problemów
  4. Kształtowanie zdrowego obrazu samego siebie
 3. Sfera emocjonalna
  1. Zmniejszanie dystresu
  2. Rozwijanie i utrzymywanie nadziei
  3. Skuteczne radzenie sobie z lękiem, przygnębieniem, złością, poczuciem beznadziei i bezradności, poczuciem urazy i krzywdy.
  4. Skuteczne radzenie sobie z codziennymi stresami
  5. Rozwój „kompetencji emocjonalnej”
  6. Skuteczne radzenie sobie w stanie kryzysu emocjonalnego
  7. Radzenie sobie z poczuciem winy
 4. Sfera duchowa
  1. Rozwój zdrowych przekonań duchowych, religijnych, filozofii życia czy egzystencjalnych
  2. Odkrywanie znaczenia, głębokiego spełnienia i sensu życia
  3. Zwiększanie radości życia
  4. Kształtowanie zdrowych przekonań o śmierci i umieraniu i rozwiązywanie lęku przed śmiercią
 5. Sfera społeczna i rodzinna
  1. Rozwój systemu wsparcia
  2. Stosowanie dostępnych źródeł wsparcia
  3. Rozwój umiejętności komunikowania się z bliskimi
  4. Wsparcie dla osób wspierających
 6. Sfera fizyczna
  1. Dieta
  2. Aktywność fizyczna
  3. Rekreacja i czynności witalne
  4. Jakość życia i umierania
  5. Zabawa i nieuwarunkowany śmiech

W terapii simontonowskiej stosuje się w sposób wzajemnie uzupełniający następujące modalności:

 1. Terapia indywidualna
 2. Terapia grupowa
 3. Terapia rodzinna
 4. Edukacja o nowotworach złośliwych, układzie odpornościowym, emocjach i samo-pomocy