nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Uwagi dla szkolących się

Ze względu na intensywny charakter sesji, a także na odbywającą się rzeczywistą terapię podczas tych kursów, prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek oraz ich przestrzeganie.

Sesja Terapii Simontonowskiej to kilkudniowa sesja terapeutyczno-szkoleniowa dla pacjentów, ich bliskich oraz szkolących sie terapeutów. Zachęcamy, aby każdemu z pacjentów towarzyszyła osoba wspierająca. Zazwyczaj w sesji uczestniczy około dziewięciu pacjentów z osobami wspierającymi.

Cała sesja składa się z 10 modułów, w ramach których odbywa się część wykładowa, po której nastepuje praca w małych grupach, pracujących z przypisanym terapeutą. Szkolący się pracują w grupach treningowych po ok. 6-8 szkolących się. Zarówno pacjenci i osoby wspierające, jak i szkolący się otrzymują „zadania domowe” do wykonania między sesjami.

Podczas sesji z pacjentami skoncentrowani jesteśmy na terapii i pomocy pacjentom oraz ich bliskim, dlatego szkolący się mogą w tym czasie tylko obserwować w ciszy – nie mogą zadawać żadnych pytań lub udzielać komentarzy. Wszelkie pytania, komentarze i uwagi prosimy zapisywać. Każdego dnia odbywa się osobna sesja wyłącznie dla osób szkolących się, podczas której uczestnicy mają możliwość zadawania pytań oraz przedyskutowania przebiegu sesji z zespołem trenerów i terapeutów. Skład grup terapeutycznych i treningowych pozostaje niezmieniony przez cały czas trwania sesji.

Od uczestników wymaga się aktywnego uczestnictwa we wszystkich (przeznaczonych dla nich) modułach sesji. Wszelkie sprawy osobiste pozostają chronione tajemnicą zawodową.

 


 

Zobowiązujemy się do utrzymywania opłat za szkolenia na najniższym możliwym poziomie. Z wdzięcznością przyjmujemy wszelkie sugestie i propozycje pomocy umożliwiające organizatorom obniżenie kosztów do minimum. Im wyższa frekwencja, tym niższe opłaty, dlatego prosimy o przekazanie tych informacji przyjaciołom i współpracownikom oraz wszystkim potencjalnie zainteresowanym.

Świat w ogóle, a medycyna w szczególności potrzebują zmiany. Możecie pomóc tej zmianie nastąpić. Zapraszamy do włączenia się w nasze działania.

 


Aktualizacja: 1.03.2018