nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Grupy samokształceniowe

Informacje dla grup samokształceniowych

Korzystając z doświadczeń w innych krajach i aby zwiększyć skuteczność szkolenia, przy zmniejszonych kosztach, zachęcamy do tworzenia grup samokształceniowych (study groups). Obok przedstawionych jest dziesięć zasadniczych punktów Programu Simontona. Zamieszczone są też zagadnienia przewodnie do każdego z punktów zasadniczych. Zagadnienia przewodnie są sformuowane w taki sposób, jak je przedstawiamy na sesjach z pacjentami. W grupach samokształceniowych będzie się dyskutowało poszczególne zagadnienia przewodnie. Oczywiście, każdy z jedenastu punktów lub zagadnień przewodnich może być dyskutowany na kilku spotkaniach grupy w zleżności od ilosci uczestników, czasu, częstotliwości spotkań, zainteresowania itp. Podstawowym odniesieniem jest książka Simontona „Powrót do zdrowia”. Zainteresowanym polecamy także następujące pozycje: „Triumf życia”, „Zwyciężyć chorobę”, „Racjonalna Terapiia Zachowania” Maultsby’ego, a także „ABC Twoich emocji”. Polecamy też dyskutawać przypadki chorych (bez naruszania tajemnicy lekarskiej) zgodnie z tymi zagadnieniami lub pilnością problemu.

W założeniu rolą moderatorów w grupach samokształceniowych jest zapewnienie jak najpełniejszego udziału wszystkim uczestnikom (niezależnie od zawodu czy tytułu) i zapobieganie dominacji grupy przez jednostki (choćby najlepiej wyszkolone). Wkrótce będzie dostępna grupa samokształceniowo/dyskusyjna na Internecie w języku polskim. Powiadomimy Państwa o tym na tych stronach. Prosimy też o wypełnianie ankiet uczestnika grupy na każdym spotkaniu i przesyłanie ich do organizatora Terapii Simontonowskiej w Polsce.