nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Etapy szkolenia

Etapy szkolenia w Terapii Simontonowskiej – informacje ogólne

Każdy etap szkolenia składa się z kilkudniowych sesji terapeutycznych i szkoleniowych z udziałem pacjentów wraz z osobami wspierającymi. Zgodnie z obecnymi założeniami wypływajacymi z doświadczeń w innych krajach, szkolenie odbywa się w trzech stopniach: I – terapeuty, II – superwizora i III – trenera.

By uzyskać dyplom pierwszego stopnia – terapeuty, należy pomyślnie ukończyć co najmniej trzy sesje terapeutyczne i szkoleniowe. Na tym etapie wymagane jest również ukończenie warsztatów pierwszego stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania. Podczas pierwszej sesji szkolący się obserwowują proces oraz pracują na materiale własnym; podczas kolejnych sesji, po pozytywnym przejściu egzaminów cząstkowych i spełnieniu innych kryteriów, szkolący się obserwuje pracę małej grupy terapeutycznej lub prowadzi ją.

By uzyskać dyplom drugiego stopnia – superwizora, należy najpierw uzyskać dyplom terapeuty oraz spełnić pozostałe kryteria certyfikacji.

By uzyskać dyplom trzeciego stopnia – trenera, należy najpierw uzyskać dyplom superwizora oraz spełnić pozostałe kryteria certyfikacji.

Zarówno terapeutów, jak i superwizorów obowiązuje recertyfikacja.

Szczegółowe wymogi znajdują się w zakładce Kryteria certyfikacji.

 

 


Aktualizacja: 1.03.2018