nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Etapy szkolenia

Program Szkolenia w Terapii Simontonowskiej – informacje ogólne

Każdy etap szkolenia składa się z pięciodniowych sesji terapeutycznych i szkoleniowych z udziałem pacjentów wraz z osobami wspierającymi. Szkoleni obserwują wszystkie sesje grupowe oraz sesje indywidualne przypisanych im pacjentów oraz codziennie przepracowują wszystkie sesje wraz z trenerami i superwizorami. Zgodnie z obecnymi założeniami wypływajacymi z doświadczeń w innych krajach, szkolenie odbywa się w trzech stopniach: I – terapeuty, II – superwizora i III – wykładowcy/trenera.

Etapy szkolenia w Programie Simontona

By uzyskać dyplom pierwszego stopnia – terapeuty, należy pomyślnie ukończyć trzy sesje terapeutyczne i szkoleniowe. Na tym etapie wymagane jest również ukończenie warsztatów pierwszego stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania. Podczas pierwszej sesji szkolący się obserwowują proces oraz pracują na materiale własnym; podczas kolejnych sesji, po pozytywnym przejściu egzaminów cząstkowych, szkolący się obserwuje pracę małej grupy lub prowadzi ją.

By uzyskać dyplom drugiego stopnia – superwizora, należy najpierw uzyskać dyplom terapeuty oraz pomyślnie ukończyć trzy sesje terapeutyczne i szkoleniowe jako superwizor.

By uzyskać dyplom trzeciego stopnia – wykładowcy/trenera, należy najpierw uzyskać dyplom superwizora oraz pomyślnie ukończyć dwie sesje terapeutyczne i szkoleniowe jako wykładowca.

Przewidywane jest też okresowe uaktualnianie dyplomu co kilka lat.

Zobowiązujemy się do utrzymywania opłat za szkolenia na najniższym możliwym poziomie. Z wdzięcznością przyjmujemy wszelkie sugestie i propozycje pomocy umożliwiające organizatorom obniżenie kosztów do minimum. Tym samym prosimy o zgłasznie się woluntariuszy mogących wspomóc działania organizacyjno-administracyjne oraz tych, ktorzy mogą i potrafią wyszukiwać i mobilizować sponsorów do wspierania naszego programu. Im wyższa frekwencja, tym niższe opłaty, dlatego prosimy o przekazanie tych materiałów przyjaciołom i współpracownikom oraz wszystkim innym potencjalnie zainteresowanym.

Będziemy również prowadzili dwustopniowy program szkoleniowy w Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) – modelu terapii poznawczo-behawioralnej nastawionej na samopomoc, który jest integralną częścią Terapii Simontonowskiej (uczenie pacjentów tzw. emocjonalnej kompetencji).

Świat w ogóle, a medycyna w szczególności potrzebują zmiany. Państwo możecie pomóc tej zmianie nastąpić. Mamy nadzieję, że zechcecie wziąć w tych zmianach  aktywny udział.