nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

O fundacji

Misją naszej Fundacji jest niesienie pomocy psychologicznej osobom z przewlekłymi chorobami zagrażającymi życiu oraz ich bliskich.

Pomoc tę oferujemy:

bezpośrednio – prowadząc programy wsparcia dostępne dla pacjentów ( nieodpłatnie ),
pośrednio    – poprzez szkolenie kadr pracujących z chorymi.

Działania te zmierzają do znaczącej poprawy jakości życia.

Naszym celem jest również propagowanie dzieła O. Carla Simontona, pioniera psychoonkologii, którego program terapeutyczny ewoluuje w ciągłym użyciu od lat siedemdziesiątych XX wieku.