nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Anatomia, fizjologia i mistyka cierpienia zdemistyfikowane z perspektywy medycyny niedwoistej. (artykuł w języku angielskim)

Anatomia, fizjologia i mistyka cierpienia zdemistyfikowane z perspektywy medycyny niedwoistej. (artykuł w języku angielskim)

Anatomia, fizjologia i mistyka cierpienia zdemistyfikowane z perspektywy medycyny niedwoistej. (artykuł w języku angielskim)

Mariusz Wirga

W artykule tym opisane są mechanizmy uczenia się cierpienia z punktu widzenia neuropsychologicznego oraz teorii uczenia się. Stanowi to podstawę skutecznych interwencji poznawczo – behawioralnych. Zawarte jest tu również wprowadzenie Czytelnika do medycyny niedwoistej. W artykule jest również opisana ewolucja podejścia dra O. Carla Simontona do pomagania osobom chorym na raka i ich bliskim w radzeniu sobie z cierpieniem fizycznym, emocjonalnym, duchowym i egzystencjalnym. Niektóre z zaprezentowanych materiałów to „twarda” nauka, niektóre to hipotezy. Część materiałów dotyczy nowego (ale bezczasowego) paradygmatu wykraczającego poza słowa i wiedzę konceptualną, czegoś, co trzeba doświadczyć, a co wykracza poza doświadczenie i doświadczającego, czegoś, co nazwałem niedwoistością i nieuwarunkowaną świadomością.