nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Warsztaty doskonalące RTZ Agnieszka Hottowy

ORGANIZATOR: Pracownia RTZ
ZAPISY: pracowniartz@gmail.com lub pod nr 600-618-576.
Przy zgłoszeniach mailowych prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego.

TEMATYKA: Warsztaty przeznaczone są dla absolwentów szkoleń RTZ I, tzn. dla osób, które zapoznały się już z podstawowymi założeniami i technikami Racjonalnej Terapii Zachowania. Obejmują przede wszystkim praktyczne ćwiczenia RSA oraz analizy behawioralnej w podgrupach (ze wsparciem prowadzącej) i/ lub na forum grupy jako całości. Ponadto uczestnicy mogą skorzystać z grupowej superwizji. W zależności od oczekiwań grupy, na warsztatach mogą pojawić się również dodatkowe zagadnienia i techniki RTZ lub terapii simontonowskiej.
W czasie warsztatów pracujemy nad rzeczywistymi nawykami uczestników. Nie korzystamy z takich technik, jak „odgrywanie ról” i praca nad hipotetycznymi problemami. Dzięki temu możemy skorzystać z rzeczywistych zasobów członków grupy oraz odwołać się do ich autentycznych potrzeb.
Od uczestników nie wymaga się doświadczenia w pracy z klientami. Istotna jest natomiast znajomość modelu ABCD Emocji, Pięciu Zasad Zdrowego Myślenia oraz schematu Racjonalnej Samoanalizy (RSA). Dla ułatwienia, proponujemy przyniesienie ze sobą materiałów ze szkolenia RTZ I.

PROWADZĄCA: Agnieszka Hottowy, psycholog, od 2005 roku trener Racjonalnej Terapii Zachowania (aktualnie z tytułem Master Trainer), terapeutka terapii simontonowskiej; w latach 2002-2007 pracownik dydaktyczny Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ; współautorka podręcznika „Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna”; redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej” (z 2013 roku). Obecnie w trakcie redagowania opartego na RTZ podręcznika do autoterapii „ABC Twoich Emocji”.
Ogółem od 2005 roku przeprowadziła około 300 szkoleń i warsztatów z Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje również indywidualnie z klientami (z dorosłymi i młodzieżą).

DATA I MIEJSCE LOKALIZACJA PRZEWIDYWANE GODZINY ZAJĘĆ
24-25 listopada 2018

KATOWICE

ul. Gliwicka 12A (Coaching & Training House)

parter

sobota 10-18

niedziela 10-15

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 380 zł; studenci studiów dziennych 300 zł
Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 zł. Zaliczka jest bezzwrotna, jednak w razie nieobecności na szkoleniu można ją wykorzystać w innym terminie. W przypadku, gdyby z przyczyn losowych szkolenie się nie odbyło, zaliczki zostaną zwrócone.
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.
Dane do przelewu:
Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy
ul. Czysta 35/12 43-100 Tychy
Nr konta: 50 1750 0012 0000 0000 3069 4465
Tytuł: szkolenie warsztaty doskonalące RTZ w /nazwa miasta/, nazwisko uczestnika

FAKTURY: osoby, które będą chciały faktury, prosimy o podawanie danych do faktur przy zapisie lub bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.
Drukowane faktury są przygotowywane dla uczestników we środę przed szkoleniem. Po tym terminie, istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania faktury na maila. Wysłanie wersji papierowej listem poleconym po szkoleniu wiąże się z dopłatą do ceny szkolenia w wysokości 10 zł.
Uwaga: firma nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury nie-VATowskie.

Osoby, które chciałyby otrzymać na warsztatach najnowsze materiały ze szkolenia RTZ I (objętość: ok. 120 stron drukowanych + 130 stron w pliku pdf), proszone są o podanie tej informacji przy zgłoszeniu i dopłacenie do ceny szkolenia 30 zł.