nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Szkolenia RTZ I „ABC twoich emocji” Agnieszka Hottowy

ORGANIZATOR: Pracownia RTZ
ZAPISY: pracowniartz@gmail.com lub pod nr 600-618-576.
W miarę możliwości, przy zgłoszeniach mailowych prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego.

TEMATYKA: Racjonalna Terapia Zachowania (oryg. Rational Behavior Therapy – twórca: Maxie C. Maultsby) to poznawczo-behawioralny program samopomocy emocjonalnej o szerokim zastosowaniu – przydatny zarówno w psychoterapii, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, jak i w pracy rozwojowej, w profilaktyce, coachingu czy np. w psychologii sportu. Nadaje się do pracy indywidualnej oraz grupowej.
Spośród różnych metod poznawczo-behawioralnych, program ten wyróżnia się zestawem szczegółowo opracowanych technik autoterapeutycznych, które pozwalają klientowi na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy poza gabinetem. W podstawowej formie są one przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży (mniej-więcej od okresu gimnazjalnego). U dzieci można stosować wybrane elementy, najlepiej w połączeniu z pracą z ich opiekunami; podobne zalecenia dotyczą osób z niepełnosprawnością umysłową.
W przypadku osób pracujących w różnych zawodach pomocowych (np. lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, duchowni) program RTZ stosowany na sobie nie tylko przekłada się na komunikację z innymi ludźmi i jakość pracy, ale również może być skutecznym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego.

Szkolenie RTZ I „ABC twoich emocji” ma charakter zarówno teoretyczny (wykłady i dyskusje w grupie), jak i warsztatowy.
Uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe (120 stron drukowanych + ok. 130 stron w pdf), dzięki którym mogą utrwalać i poszerzać wiedzę zdobytą na szkoleniu. Materiały dotyczą samej RTZ, jak i wybranych elementów metod, które łatwo można z RTZ łączyć – takich, jak np. klasyczna terapia poznawczo-behawioralna CBT, Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT), inne podejścia „trzeciej fali” terapii behawioralnych (ACT, DBT), Terapia Simontonowska czy Komunikacja bez Przemocy Marshalla Rosenberga (NVC).

Absolwentów szkolenia zainteresowanych większą ilością ćwiczeń w grupie, zapraszamy na warsztaty doskonalące z Racjonalnej Terapii Zachowania.
W ramach ceny szkolenia, dla absolwentów dostępna jest również pojedyncza konsultacja z trenerką przez Internet.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia (certyfikaty uczestnictwa).

PROWADZĄCA: Agnieszka Hottowy, psycholog, od 2005 roku trener Racjonalnej Terapii Zachowania (aktualnie z tytułem Master Trainer), terapeutka terapii simontonowskiej; w latach 2002-2007 pracownik dydaktyczny Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ; współautorka podręcznika „Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna”; redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej” (z 2013 roku); aktualnie w trakcie redagowania nowego wydania podręcznika dla pacjentów „ABC twoich emocji”.
Ogółem od 2005 roku przeprowadziła około 300 szkoleń i warsztatów z Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje również indywidualnie z klientami (z dorosłymi i młodzieżą).

 

DATA I MIEJSCE LOKALIZACJA GODZINY ZAJĘĆ
22-24 czerwca 2018

GDAŃSK

ul. Chodowieckiego 10 (Fundacja Hospicyjna)

parter (weranda)

piątek 15-20

sobota 10-19

niedziela 9-14

13-15 lipca 2018

KATOWICE

ul. Gliwicka 12A (Coaching & Training House)

parter

piątek 14.30-19.30

sobota 10-19

niedziela 10-15

24-26 sierpnia 2018

KRAKÓW

ul. Łobzowska 48/8 (Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków)

I piętro, bez windy

piątek 14.30-19.30

sobota 10-19

niedziela 10-15

31 sierpnia – 2 września 2018

WARSZAWA

ul. Krochmalna 4/28 m. 26 (Owocne Miejsce)

III piętro, bez windy, schody na lewo od wejścia

piątek 15-20

sobota 10-19

niedziela 9.30-14.30

7-9 września 2018

WROCŁAW

 

ul. Antoniego Słonimskiego 3j/2 (Kuźnia Rozwoju)

parter

 

piątek 16-20

sobota 10-19

niedziela 9.30-15

.
KOSZT UCZESTNICTWA: 520 zł; studenci studiów dziennych 420 zł
Pełna rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 120 zł. Prosimy o przemyślane wpłaty – zaliczka jest bezzwrotna, przy czym w razie nieobecności na szkoleniu można ją wykorzystać w dowolnym innym terminie. W przypadku, gdyby z przyczyn losowych szkolenie się nie odbyło, zaliczki zostaną zwrócone.
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.
Dane do przelewu:
Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy
ul. Czysta 35/12 43-100 Tychy
Nr konta: 50 1750 0012 0000 0000 3069 4465
Tytuł: szkolenie RTZ I, nazwa miasta, nazwisko uczestnika

FAKTURY: osoby, które będą chciały faktury, prosimy o podawanie danych do faktur przy zapisie lub bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.
Drukowane faktury są przygotowywane dla uczestników we środę przed szkoleniem. Po tym terminie, istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania faktury na maila. Wysłanie wersji papierowej listem poleconym po szkoleniu wiąże się z dopłatą do ceny szkolenia w wysokości 10 zł.
Uwaga: firma nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury nie-VATowskie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
(uwaga: w zależności od potrzeb uczestników, możliwa jest zmiana kolejności niektórych zagadnień)

Dzień I, piątek (tylko przerwy kawowe):
Wprowadzenie, kontrakt grupowy, program warsztatów
Źródła i podstawowe cechy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)
Podejście do klienta oraz rola terapeuty/ trenera w RTZ
Możliwości łączenia RTZ z innymi nurtami
Model ABCD Emocji: podstawowy model liniowy i model cyrkularny
ABCD Emocji – ćwiczenia
Rozróżnianie myśli i uczuć w RTZ
Motywacja i nadzieja w procesie zmiany
Spostrzeganie: mózg jest ślepy
Licz się ze słowami: wpływ języka na nasze emocje i działania

Dzień II, sobota (przerwy kawowe + obiadowa)
Radzenie sobie ze złością – ujęcie typowe dla RTZ
Pięć Zasad Zdrowego (= Racjonalnego) Myślenia: wykład i ćwiczenia w sprawdzaniu przekonań
ok. 14:00 – 15:30 Przerwa obiadowa
Racjonalna Samo-Analiza (RSA): wprowadzenie do pracy z przekonaniami
RSA – ćwiczenia praktyczne
Praca z wyobraźnią w RTZ (Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna) – utrwalanie efektów pracy z przekonaniami
Edukacja i re-edukacja emocjonalna: uczenie się i przeuczanie reakcji emocjonalnych
Dysonans poznawczo-emocjonalny, radzenie sobie z oporem w terapii

Dzień III, niedziela (tylko przerwy kawowe)
Model stadiów zmiany (Prochaska): jak ludzie się zmieniają? Prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie
Praktyczna praca nad RSA w grupie (ćwiczenia)
Praca z poczuciem niższości; w zależności od otrzeb grupy praca z innymi wybranymi przez uczestników problemami (np. poczucie niesprawiedliwości, lęk, lęk przed śmiercią, choroby somatyczne, poczucie winy, depresja)
Wypalenie zawodowe: etiologia, zapobieganie i leczenie
Podsumowanie warsztatów, zakończenie

Więcej szczegółów dotyczących poszczególnych szkoleń (np. wskazówki dojazdu) znajduje się w wydarzeniach na stronie Pracowni RTZ na FB