nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

23-26 maja 2017 r. Warsztaty Mindfulness, Żagań

Tymczasowy simonton

ZAPISY:  e-mail: gochawawik@wp.pl

CENA: 350zł (płatne na miejscu)

TERMIN: 23-26 maja 2017 r.

Miejsce: Pałac Kultury, ul. Szprotawska 4, Centrum Żagania

Noclegi dla osób zainteresowanych Żagań, ul. Józefa Piłsudskiego 19, Hotel Villa Park

Noclegi w Hotelu Villa Park w Żaganiu należy zarezerwować pod nr tel. 68 478 18 33 podając informację, że chodzi o nocleg podczas warsztatów mindfulness. OPŁATY:
Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem:
80 zł / os. za dobę

Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem:
140 zł / os. za dobę

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

____________________________________________________

Opis warsztatu:

Pierwszy dzień: Wprowadzenie do Podejścia Uważności (ang. Mindfulness) w Pracy z Pacjentem Onkologicznym

Sama uważność (ang. mindfulness) to „intencjonalne skupianie uwagi na doświadczeniu z chwili na chwilę bez bycia odciąganym przez osądy i z góry ustalone idee i oczekiwania” (Kabat-Zinn, 2005). Z kolei współczucie (ang. compassion) według definicji Dalajlamy to wrażliwość na cierpienie siebie i innych, a jednocześnie głębokie zaangażowanie w jego zmniejszanie i zapobieganie.

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy koncepcjami oraz metodami pracy zaczerpniętymi z psychologii buddyjskiej i innych tradycji kontemplacyjnych (w tym chrześcijaństwa).

Najczęściej stosowanym wśród pacjentów onkologicznych treningiem terapeutycznym opartym na podejściu uważności jest 8-tyg. Trening Redukcji Stresu oparty na Uważności (ang. Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR). Szereg badań z zastosowaniem MBSR wśród pacjentów onkologicznych potwierdza skuteczność tej metody w zakresie redukcji objawów psychologicznych typowych dla choroby onkologicznej i redukcji skutków ubocznych jej leczenia.

W trakcie warsztatu omawiane będą różne programy oparte na uważności, które obecnie wykorzystywane są w pracy z pacjentami onkologicznymi (m.in. MBCR – Mindfulness-Based Cancer Recovery).

Program MBCR został rozwinięty przez Lindę Carlson i Michaela Speca na bazie podejścia uważności i programu MBSR (ang. mindfulness-based stress reduction). Jest to 8-tygodniowy program radzenia sobie z symptomami chemioterapii, radiacji i innych sposobów leczenia poprzez zmniejszenie poziomu stresu, lęku i nauczenia się bycia z trudnymi emocjami.

Jak piszą autorzy tego programu „jego efektywność wynika ze skoncentrowania się na całej osobie, a nie tylko diagnozie raka” (Carlson, Speca, 2011). W trakcie treningu uczestnicy uczą się jak radzić sobie z efektami ubocznymi somatycznego leczenia, czyli z wypadaniem włosów, zmęczeniem, bólem, obniżonym nastrojem, zmianom w postrzeganiu i traktowaniu przez innych, zmianie percepcji siebie samego.

W tym programie choroba nowotworowa traktowana jest jako trudność, na którą należy odpowiedzieć, a nie z nią walczyć. Odpowiedź polega na „byciu” z trudnymi emocjami. Pomaga lepiej się przystosować do nowych okoliczności. Linda Carlson bazuje tutaj na obserwacjach osób, u których następuje wzrost potraumatyczny, stąd MBCR nastawiony jest nie tylko na skuteczniejsze leczenie i wzrost motywacji pacjenta, ale przede wszystkim na indywidualny rozwój jednostki.

Podstawowymi narzędziami pracy są techniki medytacyjne. Pacjenci uczą się medytacji na oddechu, skanowania ciała (dzięki czemu są bardziej świadomi wszelkich zmian fizycznych zauważanych podczas choroby i w trakcie procesu zdrowienia), praktykują jogę (tutaj asany są dostosowywane do stanu zdrowia danej osoby), ćwiczą techniki wyobrażeniowe oraz praktykują medytację w życiu codziennym.

Uczestnictwo w treningu MBCR powoduje m.in. zmiany w mózgu prowadzące do zmniejszenia objawów depresyjnych towarzyszących zmianom nowotworowym oraz do częstszego przeżywania emocji pozytywnych. W trakcie warsztatu uczestniczy nie tylko dowiedzą się o teoretycznych podstawach roznych programow, ale również będą mieć okazję popraktykować uważność (m.in. medytację uważności/na oddechu, skanowanie ciała, uważną jogę).

3 kolejne dni: warsztat Wprowadzenie do Podejścia Współczucia (ang. Compassion) w Pracy z Pacjentem Onkologicznym

Podejście współczucia jest coraz częściej stosowane z pacjentem onkologicznym m.in. w zakresie zmniejsza symptomów psychopatologicznych depresji, stresu i polepszania ogólnej jakości życia pacjentów onkologicznych (Pinto-Gouveia et al., 2013).

Obok uważności to właśnie współczucie wzbudza szczególne zainteresowanie ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści jakie przynosi jego rozwijanie zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej i przede wszystkim pacjenta, w tym pacjenta onkologicznego. Dzięki jego rozwijaniu dokonuje się m in. zwiększanie zdolności do bycia dla siebie współczującym i ciepłym zamiast krytycznym w obliczu przeżywanych trudności i cierpienia psychicznego oraz fizycznego.

Powstają nowe nurty terapeutyczne opierające się na rozwijaniu współczucia i współczucia wobec siebie samego, w tym główne: Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (Compassion Focused Therapy – CFT) oraz Uważne Współczucie wobec Siebie Samego , a ich skuteczność jest udokumentowana wynikami szeregu badań (m.in. Mayhew, Gilbert, 2008; w depresji: Gilbert, 2005, PTSD: Lee, 2005, oraz zaburzeń lękowych: Hackmann, 2005).

Celem tego warsztatu jest po pierwsze:

  1. W warstwie teoretycznej – poznanie psychologicznych, neuronalnych i biologicznych podstaw współczucia, a także zapoznanie się z szeregiem badań z tego zakresu.

  2. W warstwie praktycznej – poznanie i nabycie umiejętności pracy nad rozwijaniem uważności oraz współczucia do innych i samego siebie w kontekście choroby nowotworowej.

  3. Poznanie podstaw terapii opartych na współczuciu (CFT) oraz jego zastosowania w psychoonkologii.

___________________________________________________________________________

Wykład Wprowadzenie do Współczucia (ang. Compassion) w Pracy z Pacjentem Onkologicznym

Współczucie jest sercem uważności. Współczucie według definicji Dalajlamy to „wrażliwość na cierpienie siebie i innych, a jednocześnie głębokie zaangażowanie dotyczące jego zmniejszenia”, a zatem jest to „wrażliwa uwaga/świadomość plus motywacja” (Gilbert, 2010) i działanie. Obecnie podejście to jest z sukcesem stosowane w psychoterapii, a badania pokazują, iż trening współczucia znacznie zmniejsza poczucie wstydu, samokrytykę, depresję oraz lęk (Mayhew & Gilbert, 2008).
Podejście współczucia (ang. compassion) jest coraz szerzej stosowane we współczesnej, zachodniej psychologii, psychoterapii (zwłaszcza w tzw. III. fali terapii CBT) oraz medycynie. Skuteczność tego podejścia oraz jego poszczególnych narzędzi jest potwierdzana poprzez systematycznie rosnącą ilość badań (m.in. badań w dziedzinie neuropsychoendokrynologii).

W trakcie wykładu omawiana będzie Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (ang. Compassion-Focused Therapy – CFT), która jest jedynym podejściem terapeutycznym, które w tak szerokim stopniu wykorzystuje techniki i założenia współczucia. Przedstawione również zostaną badania pokazujące szerokie zastosowanie tego podejścia.

_____________________________________________________________________________

Prowadzenie: Julia E. Wahl – psycholog, psychoterapeuta (szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wlk. Brytania,  u Richarda Erskine’a, PhD z Institute for Integrative Psychotherapy, Nowy Jork, USA), założyciel i dyrektor The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl), trener uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion).

Przeprowadziła ponad 30 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu oraz Gdańsku. Przez ostatnie kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Przeprowadziła szereg warsztatów i szkoleń m.in. na temat psychoterapii, psychopatologii, radzenia sobie z emocjami, uważności oraz współczucia m.in. dla dyrektorów więzień polskich, Komendy Głównej Policji. Obecnie tworzy program wsparcia dla pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście współczucia w ramach doktoratu na University of Derby.

ORGANIZATORZY:

Simontowski Instytut Zdrowia

NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „PROFIL”

 

PARTNERZY:

Urząd Miasta Żagania

Urząd Gminy Żagań

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

Starostwo Powiatowe w Żarach